...
Danske projekter

Danske projekter


Projekter rettet mod virksomheder

Skolens deltagelse i de danske projekter kommer i en række tilfælde direkte virksomhederne til gode, som vi samarbejder med.

Aktuelt gælder det for:
 • Flere praktikpladser - AUB-projekter 
 • Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Pædagogiske projekter

Skolen gennemfører projekter, som udvikler indhold og pædagogik i uddannelserne.

Aktuelt er vi i gang med:

 • Brug af RKV for voksne i uddannelse til serviceassistent
 • Innovation i Praksis
 • InnovationsSkole Midt
 • Pædagogisk ledelse med fokus på feedback
 • Smart Innovator
 • Young Business
 • Ung hjerne

Kommunale samarbejdsprojekter

Fra politisk side arbejdes der fortsat på, at 95% af alle unge i Danmark skal gennemføre en ungdomsuddannelse. I Skive har vi et frugtbart samarbejde mellem byens uddannelsesinstitutioner, Ungdommens Uddannelsesvejledning og forskellige kommunale afdelinger om denne udfordring. Aktuelt samarbejder vi om dette i projektet:

 • Klar til uddannelse
 • Studiestartsnetværk for unge forældre i Skive
Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes