...
Internationale projekter

Internationale projekter


Projekter for elever

Gennem de internationale projekter tilbyder Skive Tekniske Skole enkeltelever og grupper af elever mulighed for international udveksling til udenlandske skoler og arbejdspladser i Europa og andre steder i verden.

Som elev har du mulighed for:

  • Individuel udveksling, hvis du er elev på skolen, hvor rejse og ophold er støttet af EU via Styrelsen for Internationale Uddannelser. Se billeder af smede- og tømrergrundforløbselever, som var med på studieophold i 2013 i Prag her.
    I 2016 har syv elever været afsted i henholdsvis Norge, Estland og Finland, og alle har haft en fantastisk olevelse.
  • Praktik i udlandet (PIU) med uddannelsesaftale. Efter aftale med din danske praktikvirksomhed gennemfører du en del af praktikken i en udenlandsk virksomhed. Du får din almindelige lærlingeløn imens, og din danske praktikvirksomhed får lønnen refunderet via AUB.
  • Hvis du ikke har en uddannelsesaftale, har du mulighed for at opnå din erhvervsfaglige praktik i udlandet og dermed alligevel få din uddannelse. Dette er måske knap så attraktivt, for du skal jo have noget at leve af. Men kontakt os og lad os undersøge, hvad der kan lade sig gøre.

Partnerskabsprojekter

Ud over  projekttilbuddene til eleverne, deltager skolens lærere og uddannelsesledere også i internationale projekter, som fremmer globalt udsyn, internationalt samarbejde og giver indblik i erhvervsuddannelserne i de lande, vi samarbejder med.

I indeværende år er vi partnere i følgende projekt:

Hospital cleaners Innovative Training

I de næste to år deltager vores kolleger Mariane Langved og Lene Kemper fra service i et nyt ERASMUS+ strategisk partnerskab med titlen: Hospital cleaners Innovative Training - H.I.T.
Projektet er hjemsøgt i forlængelse af Cleaning in Healthcare, CIH, af GIP-FCIP i Frankrig, som er koordinator på projektet.

Projektet går overordnet ud på at udvikle nye og bedre digitale læringsmidler, apps, til hospitalbranchen med henblik på at serviceassistenter kan tilgå disse materialer uden nødvendigvis at skulle samles på skolebænken.

Der er 3,6 millioner mennesker beskæftiget inden for rengøring i Europa, som i deres arbejde er udsat for en række risikomomenter: støj, vibrationer, glatte gulve, muskel- og skeletbesvær, stress fra lange arbejdstider. Hospitalsserviceassistenter i sundhedssektoren er desuden udsat for mikroorganismer, blodbårne patogener, kontakt med dyr og deresaffald og infektioner fra salmonella eller campylobacter. Det Europæiske Agentur for Sikkerhed og Sundhed har påvist en forøgelse af infektion fra norovira blandt rengøringspersonalet på grund af mangel på ordentlig uddannelse.

I mange europæiske lande har rengøring et dårligt image og bliver set ned på. Der er behov for at øge bevidstheden om deres rolle i sundhedsvæsenet. Hertil kommer at det på grund af forskellige arbejdstider, meget tidligt om morgenen eller tunge skemaer, er meget vanskeligt at organisere uddannelse og træning for faget og dermed få faglært arbejdskraft og uddannede hospitalsserviceassistenter, der udfører rengøring af høj kvalitet for at undgå spredning af virus.

Gennemførelse af blended learning eller e-lærings uddannelsesforløb kunne være en måde at gøre opkvalificering af arbejdskrafti sektoren lettere. H.I.T. projektet danner et konsortium af 7 fuldgyldige partnere, herunder 4 erhvervsskolen, der har hospitalsserviceassistent uddannelsen, en offentlig myndighed, et hospital, en rengøringsvirksomhed samt 3 associerede partnere (hospitaler), hvis mål er:
  • at forbedre kvaliteten og relevansen af uddannelsestilbud
  • at udvikle nye innovative metoder og værktøjer og støtte udbredelsen af bedste praksis inden for sundhedssektoren
  • at øge bevidstheden om vigtigheden af serviceassistentens rolle i hygiejnekæden
  • at styrke kompetencer og viden hos serviceassistenter (og hos de studerende)

Ved at udvikle en videoillustration og e-læringsmaterialer (apps) for at gøre adgangen til uddannelse på arbejdsstedet nemmere, men også ved at udvide rækken af værktøjer, der anvendes på erhvervsskolerne. De e-lærings- og interaktive materialer, der udvikles, vil være så visuelle som muligt for at lette erhvervelsen af færdigheder, viden og kompetencerr for en meget bred målgruppe, herunder ikke-indfødte sprogbrugere, ordblinde og elever med indlæringsvanskeligheder.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:
Niels Korsgaard, nik@skivets.dk, tlf. 99 14 92 37.

Billedgallerier
Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes