...
Kommunale samarbejdsprojekter

Kommunale samarbejdsprojekter om at 95 % af de unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse


Fra politisk side arbejdes der på, at 95 % af alle unge i Danmark gennemfører en ungdomsuddannelse. For at det lykkes må en række parter gøre en samlet indsats. I Skive har vi et frugtbart samarbejde mellem byens uddannelsesinstitutioner, Ungdommens Uddannelsesvejledning og forskellige kommunale afdelinger, hvor vi samarbejder om følgende projekter:

Klar til uddannelse

Skive Kommune, VUC og Skives erhvervsskoler har indgået et nyt samarbejde om brobygning til uddannelse, som skal sikre, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

I 2017 bliver brobygning til uddannelse førstevalget, når unge ledige uden uddannelse søger hjælp i jobcentret. Det betyder, at de unge begynder i brobygning på Skive Handelsskole eller Skive Tekniske Skole, hvor de kommer ind i et uddannelsesmoljø sammen med skolernes øvrige elever.

Brobygningsforløbet skal være med til at gøre de unge klar til at påbegynde en erhvervsuddannelse.

Gennem forløbet skal de 18 - 29 årige deltagere opnå en faglig afklaring, en opkvalificering i dansk og matematik samt en personlig og social udvikling, så de bliver klar til at gennemføre en erhvervsuddannelse på VUC eller en anden ordinær ungdomsuddannelse.

Støtten til de unge er afgørende for succes. Derfor får medarbejdere fra jobcentret fast plads på de to erhvervsskoler, hvor de unge i brobygningsforløbet følger et fast ugeskema. Desuden er der indlagt perioder med vikssomhedspraktikker. Skolerne lægger vægt på, at de unge opbygger gode relationer til andre igennem brobygningsforløbet og i første del af deres ordinære uddannelse, indtil de indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed.

"Klar til uddannelse" er et samarbejdsprojekt mellem Skive Tekniske Skole, Skive Handelsskole, Social- og Sundhedsskolen STV, VUC Skive-Viborg og Ungdommens Uddannelsesvejledning i Skive.

Brobygningsmetoden er afprøvet gennem 12 projekter på erhvervsskoler landet over i 2013-2014, og de positive erfaringer spreder sig nu til 14 nye brobygningsprojekter over hele landet - herunder i Skive.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering støtter projektledelsen på skolerne og tovholderfunktioner i kommunen.

Studiestartsnetværk for unge forældre under uddannelse i Skive

Unge forældre med små børn står med en særlig udfordring, når de går i gang med uddannelse. Ud over at finde ind i koderne på uddannelsen, skal de også få en hverdag med både uddannelse og børn til at fungere.

Disse unge får tilbud om at være med i et studiestartsnetværk, hvor de møder andre unge forældre i samme situation. Her drøfter de fælles udfordringer og får redskaber til at få uddannelsesliv og familieliv til at gå op i en højere enhed. Frivillige inddrages via Frivilligcenter Skive til unge forældre, som måtte ønske dette.

Projektet støttes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og er et samarbejdsprojekt mellem UU-Skive, Skive Handelsskole, Social- og Sundhedsskolen, Frivilligcenter Skive og Skive Tekniske Skole. Hent folder om Studiestartsnetværk Skive her.

Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes