...

Ny Nordisk Skole


Skive Tekniske Skole deltager i projektet Ny Nordisk Skole. Ny Nordisk Skole er et forandringsprojekt nedefra, hvor institutionerne i samarbejde med andre forpligter sig til at samarbejde om forandringer.

Skolen forpligter sig formaliseret til at gøre en forskel.

Man forpligter sig til nogle konkrete projekter. Skolen har fx indgået et partnerskab med Brårup Skole på to områder, hvor der laves noget praktik for eleverne på Brårup Skole hos Skive Tekniske Skole. Det andet er det rullende gymnasium, hvor vi lader Skive Tekniske Skoles elever komme ud på folkeskolerne og undervise som et led i deres afrapportering. Det skal således øge forståelsen for en god overgang fra grundskole til ungdomsuddannelser.

Fordelen er møde fagligheden ude på ungdomsuddannelserne og se mulighederne heri. Det er således en god ramme til at styrke samarbejdet om en helhedsorienteret uddannelses- indsats i Skive.

Skive Tekniske Skole holdt oplæg den 10. marts 2014 på NNS-akademidagen i Odense. Her fortalte Kurt Lindholm om, hvad vi gør på Skive Tekniske Skole for at efterleve dogme nummer 2 i NNS om, at ”Vi vil være ambitiøse: Vi vil sætte krævende mål og bruge dem. Alle børn og unge skal mødes med udfordringer, så de kan lære mest muligt, uanset forudsætninger.”

Læs mere om Ny Nordisk Skole.

Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes