...
Gennemførelse, frafald og karakterer EUD og HTX

Gennemførelse, frafald og karakterer


Skolens gennemførelse og frafald er beskrevet i skolens handlingsplan for øget gennemførelse, som kan læses her.
 
Derudover bygger nedenstående tal på ministeriets statistikker og databaser over fuldførelsestid og fuldførelsesfrekvens/frafald:

EUD - erhvervsuddannelser

HTX - Teknisk Gymnasium

Link til beskrivelse af nøgletal. Klik her
Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes