...
Socioøkonomiske referencer HTX Skive

HTX - Socioøkonomiske referencer


Socioøkonomiske referencer
 
Socioøkonomiske referencer er et statistisk udtryk for, hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som institutionens elever har klaret prøverne.
 
På nedenstående link vælges først parametre i højre bjælke + knappen "ANVEND" nederst. Derefter vælges i venstre side, om der ønskes for 1 år eller 3 år.
 

Fakta om de socioøkonomiske baggrundsvariable

Beregningen af de socioøkonomiske referencer er baseret på oplysninger på individniveau. Karakterdataene er baseret på indberetninger til Styrelsen for It og Læring, mens alle oplysningerne vedrørende elevens baggrundsforhold er hentet fra registre hos Danmarks Statistik.

Baggrundsoplysningerne er:

  • Elevens afgangskarakterer fra 9. klasse (gennemsnit af de bundne prøvefag)
  • Elevens køn, alder, herkomst
  • Forældrenes højeste fuldførte uddannelse og bruttoindkomst
  • Faderens og moderens arbejdsmarkedsstatus
  • Familiestatus
  • Elevens adgangsvej inden start på uddannelsen
Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes