...
Projekter rettet mod virksomheder

Projekter rettet mod virksomheder


Skolens deltagelse i de danske projekter kommer i en række tilfælde direkte virksomhederne, som vi samarbejder med, til gode.

Aktuelt gælder det for:

Flere praktikpladser - AUB-projekter

Skolen og de lokale uddannelsesudvalg gør en ekstra indsats for at skaffe flere lærepladser til elever inden for skolens uddannelsesområder. I år deltager skolen i AUB-projekter inden for el-området, forsyning, serviceassistent, snedker og tømrer.

Projekterne støttes af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Bæredygtighed - miljømæssigt som socialt - er et centralt problem i samtiden, som nutidens og fremtidens borgere og medarbejdere skal kunne forholde sig reflekteret til og handle i forhold til.

Globalisering, individualisering og velfærdssamfundets forandring medfører krav om selvstændige borgere, som på eget initiativ vil kunne finde løsninger og bryde vanetænkning og konventioner både lokalt og globalt og både i den offentlige og private sektor. Innovative kompetencer er derfor nødvendige for lokal vækst og udvikling jf. projektets titel: Hvad skal vi leve af i vore lokalområder i fremtiden?

Som en naturlig følge af dette, stilles der i disse år krav til ungdomsuddannelserne om, at de ikke blot underviser om bæredygtighed og innovation, men i bæredygtighed og innovation.

Projektet støttes af Region Midt.

Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes