...
KUU Plus

KUU Plus


KUU - Kombineret Ungdomsuddannelse

I august 2015 startede en helt ny ungdomsuddannelse i Danmark. Den Kombinerede Ungdomsuddannelse (KUU). Danmark er inddelt i 20 geografiske områder, som udbyder KUU.

Undervisningsministeriet godkendte Skive Tekniske Skole som tovholderinstitution for KUU i de fem kommuner - Holstebro, Struer, Lemvig, Viborg og Skive. Skive Tekniske Skole skal sikre en attraktiv uddannelse på tværs af de fem kommuner.

I vores område kan unge starte deres kombinerede ungdomsuddannelse på fire såkaldte hjemstedsskoler: Produktionsskolen Lemvig, Produktionsskolen Holstebro, Viborg Produktionsskole og Ungdomsskolen-Skive.

Hjemstedsskolerne og Skive Tekniske Skole indgår i et institutionssamarbejde med i alt 13 forskellige ungdomsuddannelsesinstitutioner, som alle bidrager med uddannelseselementer i KUU.
Samarbejdet har fået navnet KUU Plus.

Se folderen om KUU Plus her: http://www.epaper.dk/skivets/kuufolderb/
Du kan læse mere om KUU Plus på http://www.kuuplus.dk 

KUU Plus udklækkede de første erhvervsassistenter i Lemvig i juni 2017.

Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes