...
Skive Tekniske Skoles mission, vision og værdier

Skive Tekniske Skoles mission, vision og værdier


Mission

Skive Tekniske Skole er en moderne erhvervsskole, der uddanner i nutiden til fremtiden og giver den enkelte mulighed for at realisere sit potentiale. 

Vision

Skive Tekniske Skole vil være garant for, at skolens elever fortsat kan blive uddannet til fremtidens arbejdsmarked og samfund lokalt, regionalt, nationalt samt internationalt.

Vi vil engagere og udfordre vores elever og medarbejdere i et inspirerende læringsmiljø med fokus på faglighed, en anerkendende tilgang, bæredygtighed og udsyn.

Værdier

Gensidig respekt
Vi er åbne og møder hinanden med gensidig respekt såvel fagligt som personligt.


Kvalitetsbevidst
Vi lægger vægt på høj kvalitet og faglighed i vores arbejde. Vi sætter rammer og stiller krav.


Anerkendende tilgang
Vi er imødekommende og positive. Vi møder elever, kolleger og samarbejdspartnere med en anerkendende tilgang.


Nærværende
Vi lægger vægt på at være nærværende og engageret. Vi er lyttende, undrende og spørgende og har omsorg for hinanden.


Ressourcebevidst
Vi er bevidste om ansvarlighed. Skolens politik for ansvarlighed (CSR) afspejler vores arbejde på at integrere sociale og miljømæssige hensyn samtidig med, at vi driver skolen på en økonomisk bæredygtig måde.

Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes